Cadet

Entre la categoria anterior i aquesta hi ha un canvi essencial: el físic. Deixant de banda els aspectes tècnics i tàctics, els quals any rere any van perfeccionant-se, trobem que el fenomen del “físic” passa a ser un aspecte clau en aquesta categoria. L’edat, 14 i 15 anys, forma part del període en què els nens passen per la pubertat i pateixen tota una sèrie de canvis hormonals. Aquests canvis no afecten a l’essència del futbol però sí a la concepció tàctica i tècnica d’aquest. Els jugadors guanyen alçada i pes i amb això s’augmenten capacitats com la velocitat, la potència o la resistència. Aquests nous aspectes seran l’eix sobre el que girarà l’aprenentatge d’uns jugadors que ja s’aproximen a la última de les categories del futbol base i, per tant, que ja juguen a un nivell futbolístic molt important.

  

 

Edat: 14-15 anys
Entrenaments: 3 sessions setmanals
Partits: Competició oficial futbol (www.fcf.cat)