INSCRIPCIÓ ONLINE 

Es poden fer les inscripcions a les oficines del club o en aquesta mateixa web, en aquest mateix apartat “INSCRIPCIONS ONLINE” (més a baix).

NOMÉS PER CAMPUS ESTIU > Perquè la inscripció sigui efectiva i per tant la reserva vàlida, s’hauran d’abonar 50€ en el moment de lliurar el full d’inscripció o bé fer una transferència per l’import indicat, si la inscripció es realitza on-line (important > només és necessari en Campus Estiu)

 

Núm. de compte de Catalunya Caixa:      ES90 2013-1636-48-0200243144

 

Per als pagaments en compte, s’enviarà la confirmació de la reserva a l’e-mail facilitat en el full d’inscripció del participant.

És important que a la informació de l’ingrés hi consti el nom del nen/a participant al campus i no el del pare.

Abans d’iniciar el Campus , s’haurà d’haver pagat, ja sigui en efectiu, a les oficines del club, o per transferència, al compte indicat anteriorment. 

 

Fill out my online form.